Nytt policyuttalande kring ED

Nyheter
Om SKK Uppfödning

Planerar du att ta en valpkull? I januari 2024 träder ett nytt uttalande i kraft avseende armbågsledsdysplasi, som redan nu kan vara bra att känna till för den som vill planera sin uppfödning.

Röntgen

Svenska Kennelklubbens, SKKs, avelskommitté beslutade vid sitt sista möte år 2022 att göra ett uttalande avseende armbågsledsdysplasi, även kallat ED efter engelskans elbow dysplasia. ED innebär en onormal utveckling av armbågsleden som äger rum under hundens uppväxttid och kan leda till benpålagringar runt armbågsleden.

Avelskommitténs generella rekommendation

Svenska Kennelklubbens avelskommittés generella rekommendation är att använda hundar med normala armbågsleder i avel, det vill säga hundar med ED-grad 0. I raser med hälsoprogram för ED på nivå 3 är detta dessutom ett krav för registrering av avkomma. För de raser som har tillgång till ED-index är rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga ED-index vid parningstillfället ska vara större än 100.

Att använda hundar med ED-grad 2 eller 3 i avel menar kommittén inte är förenligt med SKKs grundregler. Detsamma gäller för hundar med kliniska symptom på armbågsledsdysplasi, eller hundar som är opererade på grund av ED, oavsett ED-grad.

Endast enstaka fall

I enstaka fall kan det vara motiverat att använda hund med lindrig ED, grad 1, i avel. Då med hänsyn till andra viktiga egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling med avseende på genetisk variation. Avelskommittén menar att man då bör ta rasspecifik hänsyn, bland annat till rasens konstitution (till exempel storlek och kroppsvikt), hälsostatus och avelsbas.

I det fall en hund med ED-grad 1 används i avel är det viktigt att säkerställa att parningskombinationen inte medför en ökad risk för kliniska problem till följd av ED hos avkommorna. En hund med ED-grad 1 bör paras med en ED-fri individ (ED-grad 0) alternativt i parningskombination där ED-index är större än 100.

Observera att anvädningen av en hund med ED-grad 1 i avel ska vara sparsam och åtföljas av noggrann utvärdering av avkommorna. I nästa generation bör i första hand hundar med normala armbågsleder (grad 0) ses som potentiella avelsdjur.

Länk:

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/avelskommitte-/policyuttalanden-fran-ak/