SKK väljer sin första kvinnliga ordförande

Nyheter
Om SKK

Britt-Marie Dornell är Svenska Kennelklubbens nya ordförande och den första kvinnan på posten i föreningens 134-åriga historia.

Britt-Marie Dornell har mångårig erfarenhet av arbete inom Svenska Kennelklubben (SKK). Hon var ledamot av Centralstyrelsen mellan 2001 och 2019 och har bland annat varit ordförande i Avelskommittén och i Jakthundskommittén.

 - Jag är glad och tacksam för förtroendet. Nu måste vi tillsammans fokusera på det som förenar oss – hunden. Jag vill arbeta för att alla ska känna sig inkluderade, även om vi har olika intressen. Att ha hund ska vara att ha framtidstro, säger den nyvalde ordföranden.

Kennelfullmäktige är SKKs riksdag

Kennelfullmäktige är Svenska Kennelklubbens riksdag och hålls vartannat år. SKK är Sveriges största intresseförening för hunduppfödare och hundägare och registrerar drygt 50 000 nya valpar varje år. Totalt har klubben ungefär 300 000 medlemmar fördelat på olika klubbar som fokuserar på hundraser och/eller olika hundsporter. På kennelfullmäktige deltar drygt 150 ledamöter från länsklubbar och specialklubbar och mötet webbsänds i år för första gången.

Britt-Marie Dornell är auktoriserad jakthundsdomare sedan 1992 och blev även exteriördomare 1996. Hon är uppfödare av irländsk röd setter och jack russel terrier. Hon bor sedan 2005 i Skåne.

Nytt även på vice-posterna

Till ny förste vice ordförande i SKK valdes samtidigt Eva Liljekvist Borg. Ny andre vice ordförande är Lars Ramberg.

Svenska Kennelklubben grundades 1889 av jakthundsägare som tyckte att det skulle finnas en kennelklubb enligt bland annat brittisk modell. Syftet var redan från början att värna om hundraserna, ett syfte som idag är omformulerat till att ”Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”.

I våra grannländer har den finländska kennelklubben redan haft två kvinnor som ordförande, Eeva Anttinen i början av 2000-talet och Helena Suni mellan 2009 och 2016. I Norge satt Siv Sandø som ordförande i Norsk Kennel Klub i fyra år från 2010.