Staten måste ta större ansvar för hundar som skadas av rovdjur

Nyheter
Om SKK

Under perioden 2020-2022 attackerades 139 hundar av stora rovdjur, varav 38 skadades så allvarligt att de dog. Attackerna har skett i situationer som inte varit relaterade till jakt på rovdjuret i fråga.

Foto: Johanna Anderkrans

Om en hund ställer till med skada har hundägaren strikt ansvar och ska ersätta skadan. När rovdjur, som är statens ansvar och som staten sätter referensvärden för, skadar hundar ersätter staten med en bråkdel av den förväntade kostnaden för att vårda och rehabilitera en svårt skadad hund.

Svenska Kennelklubben hemställer till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet samt Klimat- och näringslivsdepartementet att staten fullt ut ska ta ekonomiskt ansvar för skador och dödliga attacker som görs på hundar, av stora rovdjur.

Läs hemställan i sin helhet