Vill du bli ringsekreterare?

Nyheter
Om SKK

Visste du att möjligheten finns att utbilda sig till ringsekreterare hos vilken länsklubb som helst i Sverige? Behovet av nya ringsekreterare är stort så om du är nyfiken på rollen, tveka inte att anmäla dig till en utbildning!

Ringsekreterare
Foto: Jenny Jurnelius

För att bedömningen på en utställning ska fungera på ett tillfredsställande sätt har ringsekreteraren en nyckelroll. Som ringsekreterare är du är ansiktet utåt – SKKs ambassadör – gentemot utställare, domare och inte att förglömma, publiken. Dessutom behöver du vara "bäst på" SKKs utställnings- och championatregler.

Om utbildningen

Ringsekreterarkurser arrangeras av Svenska Kennelklubbens, SKKs, länsklubbar och riktar sig till dig som är över 16 år, medlem inom SKK och har intresse för verksamheten.

Omfattning

Kursen omfattar cirka 20 timmar exklusive självstudier, fördelade över minst tre olika tillfällen och avslutas med ett teoriprov. Minst 75 % närvaro krävs. Förutom teori tillsammans med kursledaren så genomförs praktiska övningar i form av fingerad utställning, krikikskrivning och förande av resultatlistor med mera.

Tidpunkten mellan teoriprov och godkända aspiranttjänstgöringar ska inte, utan särskilda skäl, överstiga ett år. Dispens måste ansökas i förväg hos SKKs Utställningskommitté om utbildningstiden av någon anledning överstiger ett år.

Efter utbildningen

När utbildningen är genomförd med godkänt resultat och intyget med fullgjorda elev- och aspiranttjänstgöringar är inskickat så delas diplom ut. Därefter skickas ringsekreterarnål och funktionärslegitimation ut till ringsekreteraren. Ringsekreteraren ska därefter delta vid en "brush up" minst vart tredje år.

Var hittar jag nästa utbildning?

I länsklubbarnas kalender, under sektionen "Kurs och utbildning" hittar du datum för kommande ringsekreterarutbildningar. Om du inte hittar ett passande utbildningstillfälle hos din egen länsklubb är det ingen fara – ringsekreterarutbildningen kan du anmäla dig till oavsett vilken länsklubb som anordnar den.