X-register ger nya möjligheter

Nyheter
Om SKK Uppfödning

Såhär strax innan jul kommer en lite tidig julklapp till ägare av rashundar med stamtavlor som innehåller hundar registrerade utanför FCI. Nu kan dessa hundar registreras med fullständig stamtavla i det så kallade X-registret.

Miniature american shepherd är en av de raser som nu kan registreras med fullständig stamtavla.

Rashundar vars stamtavla tre generationer bakåt innehåller hundar som inte är registrerade i FCI har fram till nu registrerats med ofullständig stamtavla i SKKs SE-register. Framöver kommer dessa istället att registreras i det så kallade X-registret med fullständig stamtavla. Det gäller till exempel raser som plott, miniature american shepherd, australian shepherd och greyhound där hundarna ofta har stamtavlor från organisationer som inte är anslutna till FCI. Det kommer inte att ske någon retroaktiv regsitrering av de hundar som idag finns i SE-registret med ofullständig stamtavla.

Utöver SE-registret och X-registret finns det även ett AS-register. Hunden registreras i alltså i något av följande register; SE-, AS- eller X-registret. De allmänna registreringsreglerna gäller samtliga dessa register.

  • I SE-registret registreras hundar som har en godkänd FCI stamtavla i tre led.
  • I AS-registret registreras hundar av ras som inte är erkänd av FCI men som är nationellt erkänd i sitt hemland/ursprungsland av kennelklubb som är erkänd av SKK.
  • I X-registret registreras hundar som av någon anledning inte uppfyller kraven för registrering i SE- eller AS-registret.

X-register för korsningsprojekt

Utöver att registrera hundar som saknar FCI-stamtavla i tre generationer kommer X-registret även att användas för hundar ur FCI-ländernas specialregister samt för korsningsprojekt och dispensregistrering. Att vara X-registrerad innebär inga begränsningar förutom att hunden inte kan tilldelas ett internationellt championat.