Vi vässar servicen till uppfödarna

Nyheter
Uppfödning

Nu vidareutvecklar Svenska Kennelklubben, SKK, konceptet Uppfödarservice och skapar en helt ny avdelning med syftet att ytterligare förbättra servicen till organisationens uppfödare.

Den nya avdelningen Uppfödarservice slår samman två tidigare avdelningar, juridiska avdelningen och registreringsavdelningen. Genom att samla de två avdelningarnas personal på en plats skapas bättre förutsättningar för en sömlös service till uppfödarna inom SKK.

– För ett år sedan skapade vi en speciell grupp under benämningen Uppfödarservice, med uppgift att hjälpa uppfödare med de behov de har i sin vardag. Nu tar vi nästa steg och skapar en helt ny avdelning där vi samlar allt utvecklingsarbete som är inriktat på service till våra uppfödare, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Inom Svenska Kennelklubben finns drygt 14 000 aktiva uppfödare. De allra flesta har hunduppfödning som hobby och tar en eller två kullar per år. Ett normalår registrerar SKK drygt 50 000 valpar och importer.

Stöttar även hundköpare och medlemmar

Utöver valpregistrering och juridisk rådgivning kommer den nya avdelningen att ansvara för DjurID, som är SKKs ägarregister för hundar och katter, samt för SKKs kennelkonsulentverksamhet. Den nya avdelningen kommer även att stötta hundköpare och alla medlemmar med svar på deras frågor.

Rekryteringen av en ny chef som ska leda avdelningen och ansvara för att utveckla SKKs service till uppfödarna är inledd. Sammanslagningen av avdelningarna till det nya Uppfödarservice genomförs när den nya chefen är på plats, förhoppningsvis direkt efter sommaren.