Nytt protokoll från Jakthundskommittén

Nyheter
Om SKK Aktiv med hund

Jakthundskommittén, JhK, har under våren samlat in underlag för att ta fram ett remissvar gällande renmarksutredningen. Samtidigt fortsätter JhK arbeta för att staten ska ta fullt ansvar för hundar som skadas eller dödas vid rovdjursangrep. Läs mer i kommitténs senaste protokoll.

Läs bland annat om:

  • Jakthundskommittén har fått i uppdrag av SKK att ta fram remissvar gällande renmarksutredningen. Under våren har JhK erbjudit samtliga av SKKs specialklubbar, avtalsanslutna rasklubbar, verksamhetsklubbar och avtalsanslutna verksamhetsklubbar att inkomma med underlag för remissvar. 
  • Ett utkast till kommunikationsplan för rovdjurspolicy är framtagen. Vidare fortsätter JhK arbeta för att staten ska ta fullt ansvar vid skada eller dödsfall av hund i samband med rovdjursangrepp. 
  • Kommittén har påbörjat arbetet med att ta fram ett stöthundstest i samarbete med Svenska Jägareförbundet, där SKK kommer vara huvudman för provet. Kommittén beslutade även att se över möjlighet att ta fram ett ren- och klövviltsrenhetstest.

Läs hela protokollet

Jakthundskommittén 2-2024 (pdf)