Kvalitetssäkring för höftledsröntgen, HD

Nyheter
Om SKK Uppfödning

Efter Kennelfullmäktige 2023 bildades en arbetsgrupp för HD-frågor som har i uppgift att utveckla och kvalitetssäkra processen för höftledsröntgen. En del i deras arbete är att ta fram en genomtänkt kommunikationsplan. Här kan du läsa mer!

Ungersk vizsla, korthårig, står bland ris i skymningen.

Vid Kennelfullmäktige 2017 fick Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse i uppdrag att tillsätta en utredning avseende höftledsdysplasi, kallad HD-utredningen. De flesta kraven som vid tillfället sattes upp har i dag blivit uppfyllda, men några frågor kvarstår och det beslutades därför vid Kennelfullmäktige 2023 att bilda en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med dessa frågor.

Hela processen ska kvalitetssäkras

Hundar höftledsröntgas för att främja avelsarbetet och det är avgörande att hela processen håller hög standard. Arbetsgruppen för HD-frågor, som består av representanter från Svenska Kennelklubben och specialklubbarna, arbetar med att förbättra kvalitetssäkringen av höftledsröntgen. Gruppen har till uppgift att skapa tydliga processbeskrivningar och stärka uppfödarnas förtroende genom en genomtänkt kommunikationsstrategi. 

Arbetsgruppen har hittills träffats vid tre tillfällen och arbetet med att kvalitetssäkra varje steg i höftledsröntgenprocessen inkluderar allt från hur hundägare beställer röntgen och de rutiner som följs på veterinärklinikerna, till hur SKK avläser och använder resultaten i avelsvärderingen. Målet är att skapa en heltäckande och pålitlig process som ska vara klar under 2024. 

Läs mer om arbetsgruppen för HD-frågor

Arbetsgruppen för HD-frågor