Avelskommitténs yttrande om medfött navelbråck

Här kan du läsa Avelskommitténs yttrande om medfött navelbråck, hämtat ur protokoll 3-2000.

§ 85/125 Medfött navelbråck

Medfött navelbråck är en genetisk belastning.

Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel.