Avelskommitténs yttrande om nära släktskapsavel

Här kan du läsa Avelskommitténs yttrande om nära släktskapsavel, hämtat ur protokoll 1-2003.

§ 18 Policyfrågor: Nära släktskapsavel

AK diskuterade så kallade incestparningar i förhållande till SKKs avelspolicy och grundregler. Man kan konstatera, att antalet nära släktskapsparningar har minskat sedan problemet med konsekvenser av sådana parningar på allvar uppmärksammats inom organisationen. AK uttalade att det inte är förenligt med intentionerna i SKKs avelspolicy att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.