Header
SKK hem

Aidi

Grupp 2 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Historik

Aïdi finns sedan lång tid tillbaka i bergen och på slätterna i Nordafrika. För närvarande finns rasen i ett stort antal i Atlasbergen i Marocko. Rasen lever med de halvnomadiska herdefolken i bergsmassiven och har till uppgift att skydda sin husbondes tält och ägodelar och även boskapen mot vilda djur.

Användningsområde

Vakthund

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen är oöm, självständig med stor pondus och har en extrem vaktinstinkt. Den är trogen och värdig tillsammans med sin egen familj, men misstrogen gentemot främlingar. Den kräver en hundvan ägare.

Storlek och utseende

Mankhöjd för både hanar och tikar är 52-62 cm. Pälsen är tjock, grov, ca 6 cm lång. Färgen är röd, brun eller svart i varierande nyanser. Vita tecken förekommer.

Pälsvård

Pälsen är mycket tjock och grov och måste skötas regelbundet med borstning och kamning.

Övrigt

Rasen är ovanlig i Sverige. Den trivs bäst i lantlig miljö med stora ytor.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.