Header
SKK hem

Hygenstövare

Ingår i grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Historik

Rasen, vilken har Norge som sitt ursprungsland, har fått sitt namn efter Hans Fredrik Hygen. Från 1830 bedrev han avel med lokala stövarraser. Hans söner tog senare över avelsarbetet och en av sönerna deltog aktivt i bildandet av Specialklubb for Norske Hare- og Revehunde 1902. Samtidigt skrevs separata rasstandarder för raserna hygenstövare och dunkerstövare. Finsk stövare och hamiltonstövare har också avlats in för att bredda den smala avelsbasen.

Användningsområde

Hygenstövare är en skalldrivande hund, vilken används vid jakt på räv och hare. Den jagar som ensamhund och ska vara rådjursren.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen har goda jaktegenskaper och vanligtvis vänligt temperament, men vissa linjer har drabbats av en del aggressiva hundar. Den fungerar väl som familjehund och är lättdresserad.

Storlek och utseende

Hygenstövare är medelstor, kraftig och kompakt, rektangulärt byggd hund. Mankhöjd för hanar är 50-58 cm och tikar 47-55 cm. Färgen är rödbrun/gul eller svart och rödbrun med vita tecken. Den kan också vara vit med rödbrun/gula fläckar.

Pälsvård

Pälsen är rak, och något sträv, tät och glansig och inte för kort vilket gör den lättskött.

Övrigt

Rasen är ovanligt både i sitt hemland och i Sverige.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.