För poliser

DjurID.se kan användas för att få fram kontaktuppgifter till hund- och kattägare så att ett upphittat djur snabbt kan återförenas med sin ägare.

Observera att eftersom registret är frivilligt och Svenska Kennelklubben inte kräver köpeavtal eller liknande vid nyregistrering kan uppgifterna inte användas för att styrka äganderätten till ett djur. Registret kan inte heller användas för att finna en ansvarig för en hund som till exempel uppträtt aggressivt. För denna typ av frågor hänvisar vi till det centrala hundregistret som hanteras av Jordbruksverket.

Dogbyte – hitta hundens ägare

Polisen och ett fåtal andra har tillgång till Dogbyte, ett mer komplett ägarregister, och kan därmed få kontaktuppgifter även till de hund- och kattägare som valt att inte lämna ut namn, adress etc. på internet. För att logga in på Dogbyte krävs lösenord. Lokala polisstationer kan ansöka om inloggning till webbtjänsten kostnadsfritt – kontakta Karin Strandberg, Chef SKK Medlemsservice, för inloggningsuppgifter via e-post: karin.strandberg@skk.se

Har du redan en signatur och ett lösenord, logga in direkt genom att klicka på länken nedan.

Dogbyte – logga in direkt

Kontakta Svenska Kennelklubben

Webb: http://hundar.skk.se/agarreg
E-post: djurid@skk.se

Postadress:
Svenska Kennelklubben
DjurID.se
Box 771
191 27 Sollentuna

Jourtelefon för frågor om upphittade hundar och katter: 08-795 30 50.

För mindre akuta ärenden, frågor om ägarregistret, hantering av personuppgifter etc.: 08-795 30 50 (mån–fre 10.00–15.00, lunchstängt
12.00-13.00)