DNA-test för Ceroid lipofuscinos (CL)

Raser: engelsk setter, gordonsetter
Laboratorium: Norges veterinärhögskole (NMBU), Oslo

Sjukdomen

Hos engelsk setter och gordonsetter förekommer defekten ceroid lipofuscinos (CL), också kallad ”hjernesvinn” i Norge. Defekten medför en ansamling av pigmenten lipofuscin och ceroid i celler i centrala nervsystemet. CL drabbar oftast unga hundar. Symtomen varierar kraftigt och kan bestå av personlighetsförändringar, osäker gång, darrningar i huvudet, synnedsättning, kramper och förlamningar. Arvsgången är autosomal recessiv, vilket innebär att den drabbade hunden fått anlag för sjukdomen från båda sina föräldrar.

DNA-test

Forskare i Norge har identifierat den mutation som orsakar CL hos engelsk setter och gordonsetter och utvecklat ett DNA-test för sjukdomen. Det är därigenom möjligt att med ett blod- eller svabbprov konstatera om hunden har anlag för CL. SKK har beslutat om central registrering av DNA-resultat (hälsoprogram nivå 1) avseende CL hos engelsk setter och gordonsetter. Svenska hundägare som vill låta testa sin hund ska använda sig av NKKs rutiner.

Instruktion för CL

Provet tas av veterinär och NMBU´s remiss samt SKKs allmänna DNA remiss fylls i och undertecknas av såväl djurägare som veterinär. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen. Provet tillsammans med NMBU´s remiss ska genom veterinärens försorg skickas till Norges veterinärhögskole (NMBU) i Oslo där testet utförs. 

SKKs allmänna DNA remiss tillsammans med kopia på provsvaret/certifikatet skickas till SKK som centralt registrerar resultatet.

Remisser

Remiss för CL engelsk setter

Remiss för CL gordon setter