Hereditärt fri

Uttrycket hereditärt fri innebär att en hund genom sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella sjukdomsanlaget.

När räknas en hund som hereditärt fri?

För att en hund ska kunna frias hereditärt måste DNA-testresultaten som visar att hundens anfäder är testade som normala finnas registrerade hos SKK.

De DNA-tester som registreras av SKK redovisas såväl testade som hereditärt fria hundar i SKKs e-tjänster Avelsdata och Hunddata.

Gräns vid 3 generationer

Det är svårt att garantera att ett hereditärt friande resultat är riktigt. Ju längre tillbaka i hundens stamtavla de fritestade hundarna finns, desto mer osäkert kan ett hereditärt friande resultat antas vara. Förutsättningen är ju att hundarnas härstamning stämmer, vilket vi vet inte alltid behöver vara fallet. Det är av den här anledningen upp till varje enskild uppfödare, eller hanhundsägare, att bedöma vilken tilltro man har till ett hereditärt friande resultat.

Efter beslut från SKKs avelskommitté har det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen hereditärt fri begränsats till tre. I praktiken betyder det att om någon av de testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, DNA-testas på nytt. Detta för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen (se illustrationen nedan).

Illustration som beskriver när en hund är hereditärt fri

Förklaring till illustrationen ovan:

För att individ Å ska bli hereditärt fri (nedan kallad HF), krävs följande:

 • Individerna Z är testade fria eller
 • Individerna Y är testade fria (Z är då HF) eller
 • Samtliga individer X är testade fria (Z och Y är då HF)

Om någon av individerna X endast är HF/otestad/anlagsbärare/affekterad (och inte heller någon i senare generation nedanför X är testad fri), kommer inte individ Å att få beteckningen HF.

Sammanfattning, tre generationer hereditärt fri:

Om individ Å har tre generationer HF - som mest - betraktas den som hereditärt fri (i tredje generation) förutsatt att: samtliga Z och samtliga Y är hereditärt fria, samt samtliga X är testade fria.

Det räcker alltså att någon av individerna i generation X inte är testad fri för att Å inte får beteckningen HF.

Läs mer om DNA-tester

 • DNA-tester

  Forskningen inom hundens sjukdomar har kommit långt. Idag finns det ett stort antal DNA-tester som kan användas som hjälpmedel i avelsarbetet för att minska förekomsten av vissa sjukdomar i olika hundraser.

  Läs mer
 • DNA-tester i avelsarbetet

  Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. SKK har en restriktiv hållning vad gäller hälsoprogram baserade på DNA-tester. Detta för att undvika felaktiga prioriteringar i avelsarbetet.

  Läs mer
 • DNA-test – så här gör du

  Här hittar du svar på praktiska frågor som rör DNA-tester. Hur du ska gå tillväga för att testa din hund, var DNA-remissen finns och hur du kommer i kontakt med oss vid frågor eller om du vill skicka in testresultat.

  Läs mer
 • DNA-tester som SKK registrerar

  Här kan du läsa om de olika DNA-test som registreras hos SKK, en registrering som tillkommer efter ansökan från special-/rasklubb till SKKs avelskommitté.

  Läs mer