DNA-test – så här gör du

Här hittar du svar på praktiska frågor som rör DNA-tester. Hur du ska gå tillväga för att testa din hund, var DNA-remissen finns och hur du kommer i kontakt med oss vid frågor eller om du vill skicka in testresultat.

Kom ihåg inför DNA-testet

Ska du till veterinären för att DNA-testa din hund? Här är två saker att tänka på inför besöket. 

 1. Ta med hundens stamtavla, SKKs allmänna DNA-remiss och remiss från det laboratorium som ska analysera testet. 
 2. Det är också klokt att stämma av med din rasklubb innan du testar din hund, för att höra om det är ett DNA-test som klubben rekommenderar och anser vara relevant och tillförlitligt för rasen.

Vanliga frågor om att DNA-testa sin hund

Remissen för ett DNA-test hittar man ofta på laboratoriets webbplats. För de tester som SKK registrerar behöver man dessutom skriva ut och ta med en DNA-remiss från SKKs webbplats. På den intygar veterinären hundens identitet, vilket är viktigt för att vara säker på att det är rätt hund som provtas, och hundägaren godkänner att resultatet införs i SKKs databas. Ofta kan man också hitta information och remiss genom rasklubbarnas webbplatser.

SKKs DNA-remiss sparar man själv hemma tills provsvaret kommer från labbet. Då skickar man in den till SKK tillsammans med provsvaret för registrering. En del veterinärkliniker sparar SKKs remiss hos sig och ombesörjer inskickandet till SKK när de fått provsvar från labbet.

För de DNA-tester som SKK registrerar ska dels SKKs DNA-remiss (som ifylls i samband med provtagningen) skickas in, dels kopia på provsvaret/certifikatet från laboratoriet. Observera att SKK inte godkänner det mejlsvar som en del laboratorier skickar ut på förhand som underlag för registrering. Vi ser gärna att hundägaren skickar in båda handlingarna samtidigt till SKK för att underlätta registreringen.

Den fyllda DNA-remissen och provsvaret/certifikatet skickas till:

Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
Box 771
191 27 Sollentuna

Det går också bra att scanna in och skicka underlaget via e-post till vet@skk.se.

SKKs DNA-remiss är viktig för att kunna verifiera att veterinären har kontrollerat hundens identitet i samband med provtagningen. I vissa fall är det möjligt att på andra sätt, t ex genom en journalkopia, styrka hundens identitet. En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Ta en direktkontakt med SKKs kansli, avdelningen för avel och hälsa, så hjälper vi dig. 

En svabb är en slags tops man gnuggar i hundens mun för att få DNA, istället för att ta ett blodprov. Det finns ingenting som indikerar ett osäkrare eller felaktigt resultat bara för att testet baseras på ett svabbprov. Det som kan hända är att man inte får tillräcklig mängd DNA från ett sådant prov, och att testet därför inte ger något resultat och behöver göras om. Det är också bra att veta att mängden DNA vid ett svabbprov ofta är så liten att inget material kan sparas för att t ex dubbelkolla ett oväntat resultat eller för framtida forskning.

SKKs Avelskommitté har tagit beslut om att registrera även svabbprover, men då under förutsättning att provet tas av en veterinär, som precis som vid blodprov kontrollerar hundens identitet. Det är också viktigt att man, om man själv har beställt hem svabbkitet, tar med sig förpackningen obruten till veterinären inför provtagning.

Det finns idag en mängd olika laboratorier idag som utför DNA-tester för hund. Många är stora internationella laboratorier där provet skickas utomlands för analys. För tester som SKK registrerar finns information på vår webbsida om vilka laboratorier vi godkänner för respektive test. Känner man sig osäker inför ett DNA-test kan det vara klokt att konsultera sin rasklubb innan man beställer och genomför testet.

Provsvaret/certifikatet skickas vanligen till hundägaren från labbet med vanlig post. Hur lång tid det tar kan variera beroende på vilket laboratorium som genomfört testet. Normalt sett tar det runt två till tre veckor innan man får svar.

För de DNA-tester där det finns ett formellt hälsoprogram hos SKK registreras resultaten i vår databas och publiceras via skk.se och e-tjänsterna Hunddata och Avelsdata.

Frågor?

Om du har frågor om DNA-tester eller testresultat är du välkommen att kontakta vår avdelning för Avel & hälsa.

Telefon: 08-795 33 66 
E-post: vet@skk.se 

Telefontid måndag–fredag mellan 13.00–15.00

 

Läs mer om DNA-tester

 • DNA-tester i avelsarbetet

  Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. SKK har en restriktiv hållning vad gäller hälsoprogram baserade på DNA-tester. Detta för att undvika felaktiga prioriteringar i avelsarbetet.

  Läs mer
 • DNA-tester som SKK registrerar

  Här kan du läsa om de olika DNA-test som registreras hos SKK, en registrering som tillkommer efter ansökan från special-/rasklubb till SKKs avelskommitté.

  Läs mer
 • Hereditärt fri

  Uttrycket hereditärt fri innebär att en hund genom sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella sjukdomsanlaget.

  Läs mer
 • DNA-tester

  Forskningen inom hundens sjukdomar har kommit långt. Idag finns det ett stort antal DNA-tester som kan användas som hjälpmedel i avelsarbetet för att minska förekomsten av vissa sjukdomar i olika hundraser.

  Läs mer