Armbågsledsdysplasi, ED

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia.

Vad är ED? 

ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.

Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

Arvsgången för ED är komplex där både arv, med många gener i samverkan (polygen), och miljö är bidragande orsaker till sjukdomens utveckling.

Röntgen av armbågsleder

Till skillnad från metodiken vid avläsning av röntgenbilder av höftleder, där man direkt bedömer det eventuella felet i utvecklingen av leden och sedan separat anger hur stora pålagringar som tillkommit (artrosgrad), är det när det gäller armbågsleder oftast endast möjligt att avläsa om det föreligger benpålagringar och sedan gradera dessa.

Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsartros enligt följande skala, som också används internationellt:

 • 0   inga påvisbara förändringar
 • I    lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
 • II   måttliga benpålagringar, 2 - 5 mm
 • III  kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Något säkert samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte, men unga hundar, med måttliga eller kraftiga pålagringar, visar ofta stelhet och hälta, framförallt efter hård motion.

Registrering av röntgenresultat

För officiell röntgen gäller att hunden är minst 12 månader gammal. Resultatet av armbågsledsröntgen registreras centralt. 

För vissa raser krävs att båda föräldradjuren är armbågsledsröntgade för att avkomma ska registreras i SKK. Undersökningen ska vara utförd och officiellt resultat ska föreligga före parning.

För enstaka ras finns krav på att armbågsledsstatusen ska vara utan anmärkning för registrering av valpkull. Du ser vad som gäller för din ras i SKKs registreringsregler. 

Ingen central registrering för kondrodystrofa raser

Anledningen till att resultat inte registreras centralt för kondrodystrofa (dvärgväxta) hundraser är att de inte har de typiska defekterna som man screenar för. Du ser vilka dessa hundraser är i listan nedan. 

 • Alpenländische dachsbracke
 • Basset artésien normand
 • Basset bleu de gascogne
 • Basset fauve de bretagne
 • Bichon Frise
 • Bichon Havanese
 • Cairn Terrier
 • Cesky Terrier
 • Coton de Tuléar
 • Dandie Dinmont Terrier
 • Drever
 • Fransk Bulldogg
 • Grand basset griffon vendéen
 • Irish Glen of Imaal Terrier
 • Lancashire Heeler
 • Lhasa Apso
 • Malteser
 • Norfolk Terrier
 • Norwich Terrier
 • Pekingese
 • Petit basset griffon vendéen
 • Podengo Portuguese Pequeno
 • Russian Tsvetnaya Bolonka
 • Skotsk Terrier
 • Sealyham Terrier
 • Shih Tzu
 • Skye Terrier
 • Tax
 • Tibetansk Spaniel
 • Västgötaspets
 • Welsh Corgi Cardigan
 • Welsh Corgi Pembroke
 • West Highland White Terrier

 

Kliniska fall av ED

Som komplement till screening och gradering baserat på röntgenundersökning av armbågslederna finns även möjlighet att i SKKs databas registrera av veterinär fastställda kliniska fall av ED. 

Kliniska ED-fall, det vill säga hundar som uppsöker veterinär för problem med sina armbågsleder och diagnosticeras med ED, kan registreras oavsett hundens ålder. 

Registrering av kliniska ED-fall gör det möjligt att fånga upp hundar som drabbats av ED i ung ålder, innan de hunnit komma till officiell ED-röntgen. Dessa hundar bidrar med värdefull information till ledning för avelsarbetet.

Registreringen baseras på underlag från den veterinärklinik som utrett och diagnosticerat den aktuella hunden. Inrapporteringen, som är frivillig, görs av hundens ägare till SKKs avdelning för avel och hälsa. 

Hur rapporterar jag in klinisk ED? 

Så här går det till när du som hundägare rapporterar in klinisk ED.  

 1. Du som hundägare lämnar medgivande för registrering genom att fylla i och skicka in blanketten Medgivande klinisk ED
 2. När blanketten kommer in skapar våra handläggare ett ärende för klinisk ED i e-tjänsten SKK Röntgen.
 3. Du som hundägare kontaktar sedan veterinärkliniken som söker upp ärendet i SKK Röntgen och laddar upp underlag för ärendet. 
 4. När vår avläsande veterinär får in ärendet kontrollerar hen att det rör sig om klinisk ED innan ärendet godkänns för registrering och publicering.  Registreringen läggs då in som "ED klinisk".