Entropion

Entropion innebär att ögonlocket är helt eller delvis inrullat. Här kan du läsa mer om entropion, uttalande av SKKs Avelskommitté och vad som gäller vid avel.

Om entropion

Ögats omgivande strukturer, som benämns adnexa, har stor betydelse för ögonlockens utseende. Vid anatomiska övedrifter kan ögonlocken och hårstråna irritera och i värsta fall, skada ögat.

Förekomsten av entropion är nära förknippad med den stora variationen i utseende hos olika typer av hundar. Risken för entropion ökar vid: 

 • grund eller öppen ögonhåla
 • utstående eller djupt liggande ögon
 • torr eller lymfatisk hud och underhud
 • alltför rymlig hudkostym
 • stora tunga kinder och läppar
 • bred skalle
 • rynkor i ansiktet
 • brakycefal skallform.

Karaktären och graden av entropion varierar från en lindrig anatomisk avvikelse utan klinisk betydelse till ett allvarligt kliniskt sjukdomstillstånd med skador på ögat och konstant, kraftig smärta.

Breed Specific Instructions, BSI, vägleder

Anatomiska överdrifter i ögats adnexa kan ge upphov till ögonproblem i flera hundraser och tas därför upp som en punkt i Breed Specific Instructions, BSI  (svensk översättning). Anvisningarna har utarbetats av Nordic Kennel Union, NKU som ett komplement till rasstandarden för att vägleda utställningsdomare i bedömningen av anatomiska förhållanden som kan påverka hundars hälsa. Detta område omskrivs i BSI som att ”Alla hundar ska ha sunda, klara ögon utan tecken på irritation”.

Läs mer

 • Avelskommitténs yttrande om entropion och hundavel

  Uttalande från SKKs Avelskommitté rörande entropion och hundavel.

  Läs mer