Instructions regarding compulsory measuring

Domarinstruktioner för obligatorisk mätning – på engelska. "Instructions regarding compulsory measuring of breeds at Championship Shows organized by the Swedish Kennel Club and associated clubs".