Regler och riktlinjer för jaktprov

Här hittar du de regelverk för jaktprov som Svenska Kennelklubben är huvudman för. Du finner också riktlinjer för utsättning av fågel och användande av tekniska hjälpmedel under jaktprov.

Regler för jaktprov

Längre ned på denna sida hittar du de regelverk för jaktprov som Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté är huvudman för.

Tekniska hjälpmedel

Svenska Kennelklubben har tagit fram riktlinjer för användande av tekniska hjälpmedel under jaktprov. Riktlinjerna är ett komplement till SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt och antogs av SKKs Jakthundskommitté 2016-04-07. 

Grunden vid all provverksamhet är alltid domarens kunskap, utbildning och erfarenhet av jaktformen eller provformen. Därför är det viktigt att tekniska hjälpmedel inte ersätter domarens kunskap och erfarenhet vid bedömning av hund/hundar. Däremot kan domaren i de provtyper där det är tillämpligt använda hjälpmedel som t.ex. hundpejl för att ge hunden en så korrekt bedömning som möjligt. Viktigt är att tekniska hjälpmedel anbringas på hunden på ett sådant sätt att det varken skadar eller hindrar hundens normala rörelsemönster.  Tekniska hjälpmedel såsom idrottstejp, spray, prestationshöjande medel (se nationellt dopingreglemente för hund) mm får ej användas. I undantagsfall kan även motorfordon inbegripas i begreppet tekniska hjälpmedel, exempelvis för att snabbt koppla hunden om fara för hundens liv eller hälsa uppstår, eller om hunden orsakar skada eller avsevärda olägenheter. Det kan också gälla för att rättvis bedömning ska kunna ske när hunden på grund av terrängförhållandena inte kan höras. Vid de jaktprov som innehåller ett inslag av jakt, d.v.s. med ett syfte att fälla vilt, får aldrig motorfordon användas för att söka, spåra, förfölja eller genskjuta vilt.