Hälsoprogram för mastino napoletano

2015 infördes hälsoprogram för mastino napoletano – intyg avseende hälsostatus. Intyget baseras på en hälsoundersökning som ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar samt på djurägarens information om hundens hälsostatus.

För vissa hundraser finns hälsoprogram som syftar till att komma tillrätta med ärftliga defekter som orsakar lidande hos hundarna.

Intyg avseende hälsostatus 

Bakgrunden till intyget finns beskriven i mastino napoletanos rasspecifika avelsstrategi, RAS, som togs fram under 2013 av en arbetsgrupp tillsatt av SKKs avelskommitté. I RAS framgår också hur de områden som intyget omfattar valts ut. Du hittar den rasspecifika avelsstrategin i vår hundrasguide

Syftet med intyget är att granska hundens hälsostatus med avseende på risken för rasspecifika hälsoproblem och bedöma dess lämplighet att ur ett hälsoperspektiv användas i avel.

Intyget ska utföras av en veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och hunden ska vara minst 18 månader gammal.

Intyget består av:

  • frågor till djurägaren. Hundens ägare/vårdnadshavare beskriver om hunden har, eller har haft, någon sjukdom eller skada i specificerade anatomiska områden
  • en klinisk undersökning av samma områden. Undersökningen ska utföras av en veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
  • en sammanfattning kallad besiktningsresultat

Endast hundar med kryss i ruta 1 (utan anmärkning, djurägarens uppgifter) och 3 (utan anmärkning, klinisk undersökning) under besiktningsresultat uppfyller de krav avseende allmän hälsostatus som ställs på föräldradjuren vid registrering av valpkull. Du hittar intyget längre ner på sidan. 

Fullständig information om registreringsregler samt övriga hälsoprogram för rasen (HD, ED, samt BPH/MH) finns att läsa i SKKs registreringsregler.

Kontakt

Frågor kring intyget eller hälsoundersökningen besvaras av Helena Skarp. 

E-post: hesk@skk.se
Telefon: 08-795 30 59