Hundrasgrupper

Alla hundraser som registreras i Svenska Kennelklubben indelas i 10 grupper utifrån ursprung och användningsområden. Här kan du läsa mer om varje grupp och se vilka raser som ingår i respektive grupp.

 • Vall-, boskaps- och herdehundar

  Grupp 1

  I grupp 1 finns hundraser som ursprungligen använts för att valla eller vakta får och nötboskap. Flera av raserna används i dag som brukshundar, tjänstehundar och tävlingshundar i olika grenar samt är populära sällskapshundar medan andra fortfarande används för sina ursprungliga uppgifter.

 • Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

  Grupp 2

  Grupp 2 är stor och brokig med allt från den lilla affenpinschern till den jättelika grand danois. De flesta raserna har använts och används fortfarande på sina håll som vakt- och herdehund. I gruppen finns också boskapshundar och gårdshundar varav några i dag är populära brukshundar.

 • Terrier

  Grupp 3

  Majoriteten av hundraserna i grupp 3 har sitt ursprung i Storbritannien och har en bakgrund som jakt- eller kamphund. Några av raserna används fortfarande i stor utsträckning för till exempel grytjakt men de flesta är i dag populära sällskapshundar.

 • Taxar

  Grupp 4

  Taxarna, som finns i tre storleksvarianter och tre hårlag har fått en alldeles egen grupp, grupp 4. Taxen är ursprungligen en jakthund och de större varianterna används fortfarande i stor utsträckning för grytjakt och som långsamdrivande jakthund på klövvilt.

 • Spetsar och raser av urhundstyp

  Grupp 5

  Grupp 5 är stor och kan delas in ett antal tydliga undergrupper. Här finner du bland annat polarspetsar samt de nordiska jaktspetsarna som används för jakt på bland annat älg, björn och skogsfågel. I gruppen finns även så kallade primitiva hundar och hundar av urhundstyp.

 • Drivande hundar samt sök- och spårhundar

  Grupp 6

  I grupp 6 finner du framför allt drivande jakthundar samt ett fåtal sök- och spårhundar. De flesta av raserna är utpräglade jakthundar och används beroende på storlek till jakt på exempelvis hare, räv och rådjur. Dalmatiner och rhodesian ridgeback är populära sällskapshundar.

 • Stående fågelhundar

  Grupp 7

  Grupp 7 består av engelska och kontinentala stående fågelhundar, det vill säga jakthundar som söker fågelvittring i luften och markerar för jägaren var fågeln finns. De flesta av raserna används fortfarande för fågeljakt men många är också populära sällskapshundar.

 • Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

  Grupp 8

  Grupp 8 består till stor del av stötande fågelhundar, som söker i markvittringen och stöter upp fågeln för jägaren. Många av raserna är också apporterande såväl på land som i vatten. I den här gruppen hittar du några av våra allra vanligaste hundraser.

 • Sällskapshundar

  Grupp 9

  I grupp 9 hittar du hundraser som är framavlade för sällskap sedan lång tid tillbaka. Raserna har sitt ursprung på vitt skilda platser och har det gemensamma att de med få undantag är småvuxna och utmärkta sällskapshundar.

 • Vinthundar

  Grupp 10

  Grupp 10 är en liten och relativt homogen grupp som består av olika varianter av snabba jakthundar. Raserna användes ursprungligen för hetsjakt där hunden själv, eller i grupp, jagar ikapp bytet och nedlägger det, en jaktform som är förbjuden i Sverige. Numera används några av raserna för hundkapp men de flesta är rena sällskapshundar.