Så kan framtida Hundsverige se ut

Nyheter
Om SKK

Vårt visionsarbete, SKK 2030, har pågått i ett halvår och nu finns en första delrapport att ta del av. Varsågod att läsa om lärdomar, framtidstrender och vad nästa steg i arbetet är.

SKK 2030

Syftet med den första fasen av visionsarbetet i projektet SKK 2030 har varit identifiera möjligheter och utmaningar som Svenska Kennelklubben står inför. Delvis här och nu, men framförallt i ett tioårsperspektiv.

Lärdomar och utmaningar

Vi har lärt oss mycket om framtiden och de samhällsförändringar som kan väntas komma med den. Men vi har även lärt oss en hel del om SKK-organisationens medlemmar, de utmaningar hunden står inför under den kommande tioårsperioden och lite om utomståendes syn på vår organisation.

Fem framtidsspaningar

Delrapporten innehåller bland annat tio trender som vi tror kommer ha stor betydelse för Svenska Kennelklubben den kommande tioårsperioden. Vi har sammanfattat det vi lärt oss och delar med oss av våra insikter, här är fem:

 1. Från husdjur till individ med rättigheter
  Vi ser i högre grad våra hundar som individer med liknande rättigheter som människor. Hundar följer med på fler arenor, får mer avancerad vård och blir mer accepterade i samhället. Spaningen är att det kommer att ge konsekvenser i den allmänna opinionen, tjänster och produkter och på sikt även i lagstiftningen.
 2. Rasavelstraditionen utmanas
  Rashundsaveln utmanas. Till exempel när hundraser pekas ut av domstolar i våra grannländer, genom oroande rön om genetisk variation och ett ökat intresse för oregistrerade hundar. Vår spaning är att utvecklingen är osäker, men högst relevant eftersom den påverkar grunden för SKKs verksamhet.
 3. Digitalisering av hundägandet
  Samhällets digitalisering påverkar även hundägandet. Redan idag använder vi digitala verktyg för att till exempel shoppa, delta distansutbildningar eller söka veterinärvård. Vår spaning är att digitaliseringen kommer att fortsätta vilket även innebär nya digitala tjänster. Ett exempel är halsband som ger information om hundens position ochgrundläggande hälsodata.
 4. Ideell organisering på nya villkor
  Sättet hur vi människor vill delta och bidra har förändrats, men inte minskat. Idag sätts den egna nyttan av medlemskap ofta i första rummet och engagemanget är som störst nära den faktiska verksamheten. Vår spaning är att framtidens ideeella engagemang är stabilt, men sker på nya villkor.
 5. Ökande medicinska möjligheter och kostnader
  Ny forskning och teknik ökar möjligheterna att ge hundar sjukvård. Vår spaning är att utvecklingen kommer att väcka frågor om vad som är etiskt ur hundens och hundägarens perspektiv, men att utvecklingen också riskerar att leda till att hundägare inte har råd att försäkra eller ge sin hund den vård de önskar.

I delrapporten kan du läsa mer om dessa framtidsspaningar och ta del av ytterligare fem, länk hittar du längst ner i den här nyheten.

Visionen är under arbete

Ännu är inga beslut fattade om den kommande visionen. Vi arbetar brett och inkluderande och har i insamlandet av information försökt att skapa ett underlag som håller så många vägar framåt som möjligt öppna.

Nästa fas = medlemsturné

Nu går vi in i en ny fas av visionsarbetet – den där vi ska fånga våra medlemmars synpunkter, åsikter och inspel. Under hösten åker vi på turné runtom i Sverige för att ta del av era tankar om SKKs framtid. Mer information kommer snart, håll utkik!

Har du frågor?

Om du har några frågor om projektet är du givetvis välkommen att höra av dig. Kontakta Fredrik Bruno på fredrik.bruno@skk.se eller 08-795 31 17

Delrapport för SKK 2030 – lärdomar och framtidspaningar

Vision SKK 2030 – allt om projektet