Nytt år – uppdaterade regler och nya championat

Nyheter
Aktiv med hund Uppfödning

Nu kan du läsa 2024 års versioner av Svenska Kennelklubbens registrerings- samt utställnings- och championatregler. Här har vi sammanställt de nyheter som finns.

Två nya Nordic championat

Nordisk Kennel Union, NKU, har beslutat att från 1 januari 2024 införa de två nya titlarna Nordic Juniorchampion, NORDIC J Ch, och Nordic Veteranchampion, NORDIC V Ch.

Vid utställningar med statusen "Nordic Dog Show" tilldelas vinnaren i konkurrensklassen för junior- respektive veteranklass, och som även fått ck (certifikatkvalité), ett Nordic juniorcertifikat respektive Nordic veterancertifikat. För att kunna ansöka om de nya championattitlarna krävs tre certifikat från två olika nordiska länder, utdelade av tre olika domare.

Grupp 4 och 6 i separata gruppfinaler

Tidigare har grupp 4 och 6 bedömts gemensamt i gruppfinalerna på länsklubbarnas officiella utställningar och på Stockholm Hundmässa. Från 1 januari 2024 bedöms istället de båda grupperna i separata gruppfinaler.

Nytt jaktprovschampionat för björn

För flera hundraser i grupp 5 finns nu möjlighet att erövra ett nytt jaktprovschampionat: Svenskt jaktprovschampionat björn, SE J(björn)Ch. Det som krävs är tre 1:a pris på jaktprov på frilevande björn, för minst två olika domare. Därutöver krävs lägst Good vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Det nya jaktprovschampionatet är aktuellt för följande hundraser: hälleforshund, jämthund, karelsk björnhund, norsk älghund grå (gråhund), norsk älghund svart, svensk vit älghund, rysk-europeisk lajka, västsibirisk lajka och östsibirisk lajka.

Armbågsleder viktiga vid avel

Planerar du att ta en valpkull? I januari 2024 träder Avelskommitténs policyuttalande avseende armbågsledsdysplasi, ED, i kraft. Den generella rekommendation från Avelskommittén är att använda hundar med normala armbågsleder i avel, det vill säga hundar med ED-grad 0. I raser med hälsoprogram för ED på nivå 3 är detta dessutom ett krav för registrering av avkomma.

För de raser som har tillgång till ED-index är rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga ED-index vid parningstillfället ska vara större än 100.

Det nya X-registret för hundar

Svenska Kennelklubben har ett nytt register, det så kallade X-registret. Där registreras rashundar vars stamtavla tre generationer bakåt innehåller hundar som inte är registrerade i FCI. Utöver det kommer X-registret även att användas för hundar ur FCI-ländernas specialregister samt för korsningsprojekt och dispensregistrering. 

Att vara X-registrerad innebär inga begränsningar förutom att hunden inte kan tilldelas ett internationellt championat. 

Läs mer

Utställnings- och championatregler, gäller från 2024
Registreringsregler, gäller från 2024
Policyuttalande angående ED, gäller från 2024
X-register ger nya möjligheter