Hundsmuggling

Illegal införsel av hundar medför ofta stort lidande för hundarna under såväl uppväxten som transporterna. Det innebär också ökade risker för att få in sjukdomar i landet. Svenska Kennelklubben arbetar därför hårt för att minska hundsmugglingen.

Svartvit bild på en ledsen hundvalp i ett dog shelter

Arbetet mot den illegala hundsmugglingen sker i nära samarbete med berörda myndigheter. Insatser som görs för att minska hundsmugglingen består av informationskampanjer mot hundköpare för att de inte i god tro ska köpa illegalt införda hundar. Om det inte finns köpare så finns det heller ingen marknad för hundsmugglarna. Vi gör det också enklare att undvika att köpa smuggelhundar genom att tillhandahålla annonsplatsen Köpahund där all säljare är uppfödare anslutna till Svenska Kennelklubben.

Vi bearbetar också medierna för att de ska lyfta problemen och försöker påverka politiker och myndigheter att skärpa lagstiftning och se till att lagar och regler efterföljs.