Föreningskonsulenter

Föreningskommittén har vid sitt möte den 8–9 februari 2024, SKK/FK nr 1–2024, § 12, beslutat att avsluta uppdraget för föreningskonsulenterna i sin nuvarande form, kvarstår något uppdrag kommer detta att genomföras. Kommittén kommer att göra en utvärdering och översyn av verksamheten.

Australian cattle dog gör vacker tass
Fotograf Måns Engelbrektsson