Protokoll från Kommittén för särskilda domaranvisningar

Här hittar du protokoll från Kommittén för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. Du hittar även protokoll och minnesanteckningar från Kommittén för rashundars sundhet, Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, samt Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet – tidigare Arbetsgruppen för särskilda rasspecifika domaranvisningar.

Söker du ett äldre protokoll? Kontakta kommitténs sekreterare så hjälper de dig.