SKKs åtgärder gällande kriget i Ukraina

Här hittar du information om de sanktioner som Svenska Kennelklubben infört gällande domare och deltagare från Ryssland och Belarus på svenska hundevenemang. Du kan också läsa om att SKK beslutat att inte registrera hundar importerade från dessa länder.

Hundevenemang i Ryssland och Belarus

Svenska Kennelklubben tar avstånd från hundevenemang i Ryssland och Bealrus. Vi kommer inte att sända representanter till några hundevenemang och inga svenska domare tillåts att döma på utställningar, prov eller tävlingar i Ryssland eller Belarus.

Gäller tills vidare.

Hundevenemang i Sverige

Hundar ägda av personer bosatta i Ryssland eller Belarus tillåts inte delta på utställningar, prov, eller tävlingar som anordnas av någon klubb inom SKK-organisationen.

Förbudet gäller även domare som är auktoriserade av Ryska Kennelklubben, RKF, eller Belarus Kennelklubb, BCU.

Gäller tills vidare.

Registrerar inte importerade hundar

Svenska Kennelklubben har beslutat att inte registrera hundar importerade från Ryssland och Belarus i SKKs stambok. Detta gäller oavsett när hunden togs in i landet. SKK registrerar inte heller några avelsdjur från Ryssland eller Belarus.

Gäller från den 15 mars 2022 och därefter tills vidare.

Utfärdar inte exportstamtavlor

Svenska Kennelklubben har beslutat att inte utfärda exportstamtavlor för hundar som säljs till Ryssland och Belarus.

Gäller tills vidare.

Domare som dömt i Ryssland eller Belarus

Domare för utställning, prov och tävling som dömt i Ryssland och Belarus efter den 24 februari 2022, får inte döma på svenska officiella utställningar, prov eller tävlingar. Detta gäller i de fall det går att säkerställa att domaren dömt i dessa länder efter den 24 februari.

Gäller från den 9 november 2022 och därefter tills vidare.

Relaterade sidor

  • Information in english

    On this page you can read about the measurements taken by Svenska Kennelklubben, SKK, regarding the war in Ukraine.

    Läs mer