DNA-tester som SKK registrerar

Här kan du läsa om de olika DNA-test som registreras hos SKK, en registrering som tillkommer efter ansökan från special-/rasklubb till SKKs avelskommitté.

När du vill använda någon av de DNA-tester som SKK registrerar ska SKKs  remiss alltid användas som komplement till laboratoriets remiss. Denna hittar du längst ner på sidan för det aktuella testet.

SKKs remiss säkerställer att det är veterinär som tagit provet och skickat detta till aktuellt laboratorium samt att hundens ID är kontrollerad. På remissen godkänner du som hundägare att resultatet registreras och publiceras av SKK. Remissen undertecknas av såväl veterinär som hundägare och skickas tillsammans med kopia på certifikatet/provsvaret till SKK som centralt registrerar resultatet. 

Allmän remiss

Om du vill genomföra ett DNA-test som idag inte registreras av SKK, använd SKKs allmänna DNA-remiss

Frågor? 

Frågor gällande DNA-tester besvaras av Avdelningen för avel och hälsa:

Telefon: 08-795 33 66 
E-post: vet@skk.se 

Telefontid måndag–fredag mellan 13.00–15.00

Frågor gällande tekniken kring DNA-test besvaras av Tomas Bergström vid Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU.

E-post: tomas.bergstrom@slu.se

DNA-tester som SKK registrerar